Aktualności

25 lutego 2019

Lutowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

18 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Na początku posiedzenia przedmiotem obrad były sprawy różne.

Po pierwsze, na wniosek Ministerstwa Środowiska pismo ZPP dot. naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019 zostało zdjęcie z porządku obrad. Równocześnie ustalono, że kwestia ta zostanie omówiona na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Po drugie, rozmawiano na temat sposobu sporządzania audytu krajobrazowego. Przedstawiciele regionów podnosili problem nieadekwatnej, generującej bardzo duże koszty, metodyki jego sporządzania, którą przewidziano we właściwym rozporządzeniu. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska konsekwentnie jednak odpierał te zarzuty. Ustalono ostatecznie, że cyklicznie będzie przedstawiana informacja nt. przeprowadzania audytów krajobrazowych – aby umożliwić ewentualną reakcję.

Po trzecie, dyskutowano o ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w kontekście osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej. W jej ramach poruszono trzy wątki: kwestię terminów na dokonanie przekształcenia, kwestie dotyczące cudzoziemców i nabywania przez nich nieruchomości, a także kwestię przekształcenia na rzecz osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej. Wątpliwości w tej sprawie prezentowali z ramienia Strony Samorządowej przedstawiciele Miasta Wrocławia.

Potem przyszedł czas na odpowiedzi Strony Rządowej. Resort inwestycji i rozwoju poinformował, że zbierze dane z innych miast i przedstawi ministrowi propozycję ewentualnych zmian terminu i kwestii bonifikaty. Podkreślono, że zgoda na przekształcenie musi być wydawana w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jeśli cudzoziemiec byłby właścicielem całości. Reprezentanci MSWiA zaznaczyli, iż wymóg uzyskania zezwolenia na przekształcenie odnosi się tylko do obywateli spoza UE i Konfederacji Szwajcarskiego. Ponadto jak wskazano, prawo współużytkowania gruntu jest prawem akcesoryjnym, więc nie jest potrzebne wydanie zaświadczenia. Przedstawiciele MIiR podkreślili, że za dzień udzielenia pomocy de minimis uznaje się dzień wydania zaświadczenia, a nie 1 stycznia 2019 roku. Natomiast ze strony pracowników UOKiK-u padło stwierdzenie mówiące o tym, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność jest pomocą publiczną, jeśli zaangażowane są podmioty gospodarcze (jest traktowana jak sprzedaż).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.