Aktualności

28 lutego 2019

V edycja Nagrody Skrzydła IT w Administracji

Do 4 marca 2019 r. można zgłaszać projekt do V edycji Nagrody Skrzydła IT w Administracji – wyróżnień przyznawanych projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne.

Skrzydła IT w Administracji co roku trafiają do realizatorów projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami.

Organizatorem Skrzydeł jest miesięcznik „IT w Administracji” skierowany do informatyków i menedżerów IT sektora publicznego, a honorowy patronat nad Nagrodą objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Dodatkowo Minister Cyfryzacji, podobnie jak w poprzednich latach – przyzna wyróżnienie specjalne za wybrany przez siebie projekt.

Do nagrody można zgłosić dowolny projekt informatyczny zrealizowany przez instytucje publiczne w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej może całkowicie bezpłatnie zgłosić dowolną liczbę projektów, wypełniając krótki formularz na stronie: www.skrzydla.itwadministracji.pl/zgloszenie.

Najciekawsze i najczęściej zgłaszane projekty zostaną – po uprzedniej weryfikacji przez redakcję miesięcznika „IT w Administracji” – przekazane pod obrady Kapituły, która przyzna nagrody w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu oraz Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród będzie miało miejsce 10 kwietnia 2019 r. podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji – ogólnopolskiej konferencji dla osób odpowiedzialnych za proces cyfryzacji instytucji publicznych.

Szczegółowe informacje na temat nagrody znajdują się na stronie: www.skrzydla.itwadministracji.pl.