Aktualności

1 marca 2019

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST

14 projektów z opinią pozytywną a 5 odesłanych na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 27 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek ze Związku Powiatów Polskich.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Usuwanie azbestu

Na początku Dominik Bąk, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że program priorytetowy jest realizowany w Funduszu od kilku lat. Ostatnia edycja była ogłoszona w 2015 r. z budżetem 32 mln zł. - Generalnie realizujemy współpracuję z wojewódzkimi funduszami, którym są udostępniane środki na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Montaż finansowy wygląda w ten sposób, że Narodowy Fundusz realizuje te przedsięwzięcia w wysokości 50 proc kosztów kwalifikowanych, a wojewódzkie fundusze w wysokości nie mniejsze niż 30 proc. a pozostałe koszty mogą uzupełniać gminy.

NFOŚiGW dostał pismo od Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy z prośbą, aby uruchomić nabór w 2019 r. NFOŚiGW jest przed dopracowaniem formuły realizacji tego wspólnego programu. Dotychczas realizowane są trzy: budownictwo energooszczędne, finansowanie służb ratowniczych oraz czyste powietrze. Te formuły Narodowy Fundusz zaproponuje do realizacji Konwentowi Prezesów do realizacji kolejnej edycji dotyczącej usuwania azbestu. Zarząd zaś doprecyzuje harmonogram realizacji tego programu.

Prezes apelował też do samorządów, aby wykorzystywały w całości środki z programu w momencie, kiedy się on pojawi. Efektem ekologicznym jest usuwanie i utylizacji azbestu. Efekt taki nie jest osiągany np. przy usuwaniu pokryć dachowych (eternit).

O transporcie zbiorowym

Strona samorządowa miała okazję zgłosić swoje bieżące problemy. Wśród nich znalazł się postulat pilnej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki tłumaczył, że od 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Europejskiej, które Polska implementowała częściowo w 2010 r. Do końca bieżącego roku muszą wejść w życie nowe rozwiązania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.