Aktualności

8 marca 2019

Polska Wystawa Gospodarcza - trwa nabór wniosków

Związek Powiatów Polskich informuje, iż Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizator przedsięwzięcia wystawienniczego „Polska Wystawa Gospodarcza”, ogłosiła Nabór Kandydatów na Wystawców, którzy podczas Wystawy w latach 2019-2020 zaprezentują swoje produkty lub usługi oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Związek Powiatów Polskich został wyłoniony jako jeden z Wnioskodawców/Instytucji uprawnionych do składania Wniosków Kandydatów na Wystawców.

Polska Wystawa Gospodarcza to trwający kilka miesięcy wyjątkowy projekt wystawienniczy, który w nowoczesny sposób  opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej. Wystawa zostanie podzielona na strefy-historyczną, wystawienniczą prezentującą dorobek polskich firm, edukacyjną oraz konferencyjną.

Polska Wystawa Gospodarcza odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Jej otwarcie planowane jest w IV kwartale 2019 roku. Udział w Wystawie będzie bezpłatny i ogólnodostępny.

Kandydatami na Wystawców  mogą być  przedsiębiorstwa zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), zgłoszone do Naboru przez instytucję pośredniczącą lub przez Kapitułę. Firmy wykluczone z możliwości ubiegania się o udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej, to przedsiębiorstwa, które figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, zalegają z należnościami publicznoprawnymi, posiadają nałożoną karę za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, lub są w likwidacji/upadłości.

Ocenie merytorycznej podlegają produkty przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności następujące elementy:

  1. charakterystyka produktu,
  2. jakość produktu,
  3. innowacyjność produktu,
  4. wpływ produktu na rozwój polskiej gospodarki,
  5. udzielenie produktowi licencji/patentu polskiej lub międzynarodowej,
  6. przyznanie produktowi branżowych certyfikatów,
  7. przyznanie produktowi nagród i wyróżnień nadanych przez instytucje.

Termin składania Wniosków Kandydatów na Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej został przedłużony do 29 marca 2019 roku (piątek) do godz. 23:59.

Wnioski będą składane poprzez system elektronicznego naboru Witkac.pl. po zalogowaniu się przez Instytucje zgłaszające na dedykowane konta.

Szczegóły nt. wspomnianego wydarzenia wraz z regulaminem  naboru i wzorem wniosku, a także sylwetki firm  prezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej w 2018 roku znajdują się na stronie internetowej: https://pwg.prezydent.pl/

Dodatkowych informacji udziela: Dawid Kulpa, Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich, dk@zpp.pl, 18 477 86 00