Aktualności

11 marca 2019

II edycja rankingu Skarbnik Samorządu

Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu.

W tym roku po raz drugi uhonorowani zostaną samorządowcy odpowiedzialni za ten fundamentalny aspekt funkcjonowania JST – budżet i finanse. Na kluczową rolę Skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.

Budżet to przede wszystkim liczby. Stąd narzędzie, umożliwiające stworzenie rankingu, musiało opierać się na twardych danych dotyczących działów bezpośrednio podlegających Skarbnikom. Organizatorzy tworząc tegoroczną ankietę stawiali sobie za cel wykorzystanie swojej wiedzy o pracy Skarbników oraz doświadczenia z poprzedniej edycji. Dzięki temu stworzyli precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gminy i powiatu w każdej z kategorii.

W tym roku wybrani zostaną najlepsi Skarbnicy w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki):

 • powiat do 60 tys. mieszkańców;
 • powiat od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 120 tys. mieszkańców;
 • miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców;
 • miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców;

Zachęcamy do udziału w rankingu „Skarbnik Samorządu 2019”. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tego wyróżnienia stanie się dodatkową motywacją do codziennej pracy, a także uznaniem zasług w działalności na rzecz mieszkańców oraz rozwoju gminy i powiatu.  Partnerem merytorycznym rankingu jest CentroPolis.

Udział w rankingu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gazetaprawna.pl/rankingskarbnik_ankieta2019

Gala wręczenia wyróżnień laureatom rankingu odbędzie się podczas ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu 23-24 maja br. w Gdyni, którego patronem  jest Związek Powiatów Polskich.

Przypominamy, iż dla przedstawicieli powiatów (dwie osoby z jednej jednostki), którzy zgłoszą swój udział do rankingu „Skarbnik Samorządu 2019” udział w kongresie Perły Samorządu jest nieodpłatny.