Aktualności

28 marca 2019

Akty prawa miejscowego w praktyce działania samorządu terytorialnego – interesująca publikacja ZPP

Tradycyjnie akty normatywne stanowią jedną z form działania administracji. Stanowienie norm powszechnie obowiązujących jest przede wszystkim rolą parlamentu. Jednocześnie  w polskim systemie ustrojowym liczne przepisy prawa są tworzone w strukturze administracji i to nie tylko centralnej, lecz również terytorialnej – w szczególności samorządu terytorialnego. W tym ostatnim szczególnie liczne zadania spoczywają na organach stanowiących – radach gmin, radach powiatów i sejmikach województw.

Związek Powiatów Polskich na progu nowej kadencji władz samorządowych postanowił opracować publikację poświęconą omówieniu najważniejszych zagadnień związanych z aktami prawa miejscowego. Zagadnienia teoretyczne zostały ograniczone – na rzecz kwestii praktycznych – do niezbędnego minimum. W ich ramach omówione zostały podstawy tworzenia aktów prawa miejscowego, a przede wszystkim zasady techniki prawodawczej. Treści publikacji dopełnia krótka informacja o aktach wewnętrznych – również częstych w praktyce działania organów stanowiących. Zamieszczono również omówienie działań dotyczących aktów prawa miejscowego następujących po ich uchwaleniu.

Autorami są pracownicy Biura ZPP: Grzegorz P. Kubalski, Katarzyna Liszka-Michałka, Marcin Maksymiuk


Załączniki