Aktualności

1 kwietnia 2019

Raport o stanie powiatu. ZPP opracował wzór

fotolia.pl

W tym roku zarząd powiatu będzie po raz pierwszy zobowiązany do przedłożenia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przepisy niezbyt precyzyjnie wskazują, co miałoby się znaleźć w raporcie oraz jaki ma być poziom szczegółowości tego dokumentu. Dlatego Związek Powiatów Polskich z myślą o swoich Członkach opracował wzór dokumentu.

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła do samorządowych ustaw ustrojowych wiele nowych rozwiązań.

Jedną z istotniejszych nowości jest instytucja raportu o stanie JST. Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym co roku - do dnia 31 maja - zarząd powiatu musi przedstawiać radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport ma być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady powiatu. Dokument ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy (którzy mogą być mniej zorientowanych w działalności powiatu), dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z samorządów powiatowych, eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali wzór raportu.

Prezentowany dokument został przygotowany tak, aby w treści unikać zbędnych powtórzeń przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy. Eksperci ZPP proponują, aby informacje zawarte w raporcie przedstawiane były w układzie zadaniowym – wynikającym z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Prezentacje danych finansowych sugerują ograniczyć do minimum, wychodząc z założenia, że na tej samem sesji – na której odbywała się będzie debata nad raportem – rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu. W związku z czym w ocenie ekspertów ZPP nie ma potrzeby powtarzania tych samych danych w dwóch prezentowanych po sobie dokumentach.


Załączniki