Informacja o działalności ZPP w okresie od 25 lutego do 29 marca 2019 roku