Aktualności

13 maja 2019

Jak oddać ważny i świadomy głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego

26 maja b.r. odbędą się powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, czwarte od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i dziewiąte w ogóle – licząc od pierwszych „wyborów europejskich” w 1979 roku. Obywatele RP i stale zamieszkali w Polsce obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli w 13 okręgach wyborczych, na które został podzielony nasz kraj, wybrać posłów reprezentujących ich w toku pięcioletniej kadencji.

Po to, by wyborcy – zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy mogą wziąć udział w wyborach – podejmowali decyzje wyborcze z jak największą wiedzą o tym, w czym uczestniczą, Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich przygotowała „Słowniczek Wyborczy – wybory do Parlamentu UE”.

Zachęcamy wszystkie samorządy do zapoznania się z tą bezpłatną publikacją i upowszechniania jej m.in. na stronach internetowych.


Załączniki