Aktualności

5 czerwca 2019

"Usuwanie pojazdów z dróg nowe wyzwania dla powiatów" - szkolenie w Gliwicach

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Gliwicach zapraszają na szkolenie dedykowane Pracownikom Wydziałów Komunikacji i Transportu Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu które odbędzie się 13 czerwca 2019 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17.

Usuwanie pojazdów z dróg od lat wiązało się z problemami dla powiatów realizujących to zadanie. Ostatni czas przyniósł jednak nowe wyzwania. Wynikają one w pierwszej kolejności z ogólnopolskiej akcji podważania przez organy prokuratury legalności uchwał rad powiatów określających wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – w wielu przypadkach niestety skuteczną. Brak interwencji ustawodawcy może z kolei pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe dla powiatów, które będą zobowiązane do zwrotu pojazdów bez wcześniejszego pokrycia przez ich właścicieli już wygenerowanych opłat.

Tym właśnie – jak i innym aktualnym – problemom na tle stosowania art. 130a Prawa o ruchu drogowym będzie poświęcone szkolenie.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 10 czerwca br.


Załączniki