Aktualności

2 lipca 2019

Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 9

Zamknięcie finansowe to temat przewodni Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 9.

Ten etap jest uwieńczeniem procesu wszechstronnego przygotowania ekonomicznego przedsięwzięcia, w tym modelu finansowego, który angażuje podmiot publiczny, partnera prywatnego oraz instytucje finansujące. A w przypadku projektów hybrydowych - również instytucje zarządzające środkami pomocowymi, które mogą obejmować zarówno środki dotacyjne, jak i pożyczki preferencyjne.

Kluczem do sukcesu, jakim jest zamknięcie finansowe projektu są działania na rzecz zapewnienia bankowalności projektu, w tym odpowiednie „zakorzenienie” w umowie o PPP tzw. umowy bezpośredniej.

To niezwykle ważne kwestie opisane zostały na łamach Biuletynu PPP.

Swoimi doświadczeniami z realizacji tego etapu projektu dzielą się zarówno podmioty publiczne, jak i partnerzy prywatni. Czytelnik poznaje także punkt widzenia instytucji finansującej.

Oprócz tego w Biuletynie znajduje się m.in. artykuł na temat umowy finansowania projektu PPP a także artykuł na temat możliwości realizacji programu Mieszkanie plus w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tradycyjnie zamieszczone zostały relacje w działań realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Tym razem Czytelnik może dowiedzieć się, jak przebiegała wizyta studyjna w Nowym Sączu, podczas której oglądano budynek Sądu Rejonowego oraz seminarium eksperckie, które odbyło się w podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego jest wydawany w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje go Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zachęcamy to lektury!


Załączniki