Aktualności

12 lipca 2019

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się już po raz czwarty Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST.

Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych. W czasie wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną zagadnienia takie jak: dbałość o sprawną pracę urzędu, optymalizacja kosztów administracyjnych, motywowanie pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwo oraz modernizacja i integracja systemów informatycznych w urzędach.

Kongres jest miejscem debaty samorządowców z przedstawicielami władz centralnych – osobami, które mają bezpośredni wpływ na przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Podczas tegorocznej edycji na kongresowym podium pojawią się między innymi: Krystyna Sieniawska – przewodnicząca Krajowej Rady Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i prezes SKO w Krakowie, Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, dr Maciej Kawecki dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji oraz przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pośród panelistów nie zabraknie Macieja Kiełbusa – partnera w kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp.k. w Poznaniu.

IV Krajowy Kongres Sekretarzy jest wydarzeniem wyjątkowym, bowiem trzydzieści lat temu, 18 września 1989 roku została powołana do życia Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – obecnie największa w Polsce sieciowa organizacja pozarządowa realizująca krajowe i międzynarodowe projekty rozwojowe, szkoląca kadry samorządowe, wspierająca rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja współpracuje z przedstawicielami władz lokalnych bez względu na ich profil polityczny. Od początku swojej działalności FRDL przeszkoliło już ponad 1 700 000 osób, zrealizowało ponad 84 000 szkoleń oraz prowadzi 80 forów branżowych.

Tegoroczny program, jak wszystkie dotychczasowe, powstaje w ścisłym dialogu ze środowiskiem sekretarzy zgromadzonych w regionalnych forach. Partnerem środowiskowym jest Związek Powiatów Polskich.

Szczegółowy program kongresu oraz rejestracja na stronie: www.kongressekretarzy.pl