Aktualności

18 lipca 2019

Stan finansów JST - raport

Publikujemy raport na temat stanu finansów JST opracowany dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

Przedstawione w tym z konieczności skrótowym raporcie dane pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2006-2018, a także z aktualnej bazy pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST. Dodatkowo posłużono się danymi Eurostatu (dotyczącymi kosztów pracy), GUS-u (dotyczącymi zatrudnienia w administracji publicznej) oraz dostępnych analiz rynkowych (w zakresie wzrostu kosztów usług i cen materiałów), a także przygotowanym na zlecenie MIiR raportem nt. potrzeb inwestycyjnych części sektora samorządowego.

 


Załączniki