Aktualności

1 sierpnia 2019

Ogólnopolskie Forum Skarbników, 12 września 2019 r., Warszawa

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne Ogólnopolskie Forum Skarbników, które odbędzie się 12 września 2019 roku w Centrum Konferencyjnym WEST GATE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92.

Podczas tego wydarzenia uczestniczy pozyskają wiedzę na temat tego jakie są obowiązki powiatów wynikające z procesów uszczelniania systemu podatku VAT. Ponadto zapoznani zostaną z nowymi obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ograniczania zatorów płatniczych. Dowiedzą się także o tym jakie są możliwości dochodzenia świadczeń od Skarbu Państwa w przypadku dotacji celowych na zadania zlecone. Nie zabraknie także wątku naruszania dyscypliny finansów publicznych oraz przeglądu najnowszych zmian w prawie mających wpływ na działalność służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prelegentami będą:

 • Teresa Krawczyk
  Wykładowca wyższych uczelni, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w administracji skarbowej (w tym jako naczelnik urzędu skarbowego). Główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek. Autorka książek i licznych artykułów poświęconych zagadnieniom z zakresu rachunkowości, podatków oraz finansów publicznych, znany i ceniony szkoleniowiec specjalizujący się w tej tematyce, prowadzący wykłady dla pracowników jednostek organizacyjnych sektora publicznego oraz pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli, ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych.
   
 • Bernadeta Skóbel
  Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie finansów, ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Autorka wielu opinii prawnych i analiz w obszarze administracji publicznej – na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich. Stały ekspert Zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego.
   
 • Grzegorz Kubalski
  Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z ZPP. Z ramienia tej korporacji samorządowej uczestniczy w pracach legislacyjnych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w parlamencie. Ekspert i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności  dotyczących rozwoju instytucjonalnego, finansów, zarządzania jakością, prawa samorzą-dowego. Autor wielu artykułów dotyczących aspektów prawnych, finansowych i zarządczych w samorządzie.
   
 • Monika Małowiecka
  Prawnik, adwokat, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Doradca prawny przy realizacji programów poradnictwa prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporządzeń w tym dotyczących przede wszystkim zagadnień administracji publicznej. Uczestniczka Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a także Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw prawnych funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 5 września br.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Dziennik Warto Wiedzieć.

Więcej szczegółów w załączonym pliku.


Załączniki