Aktualności

6 sierpnia 2019

Z zespołu edukacji KWRiST

fotolia.pl

Posiedzenie zespołu ds. edukacji, kultury i sportu 6 sierpnia było pierwszym, na którym pojawił się osobiście minister Dariusz Piontkowski. W porządku znalazło się aż 18 punktów. Kluczową omawianą sprawą był projekt nowelizacji rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na bieżący rok. Projekt ten omówiliśmy tutaj. Strona samorządowa wydała jednoznacznie negatywną opinię. Ma ona charakter wiążący dla całej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sporna kwota i zasady podziału

Zarówno minister Dariusz Piontkowski, jak i dyrektor departamentu współpracy z samorządem terytorialnym, Jerzy Jakubczuk, przypomnieli najważniejsze założenia projektu nowelizacji rozporządzenia o podziale subwencji. Zmiana przepisów rozporządzenia w stosunku do przepisów naliczania subwencji jest niezbędna, bo takie są nowe przepisy ustawowe (nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła nowe, krytykowane przez samorządy kryterium podziału do ustawy o dochodach JST).

Minister wyraźnie podkreślił, że z oszacowanych na 1,24 mld zł kosztów podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich oraz 28 mln zł kosztu nowego świadczenia „na start”, udało mu się znaleźć w budżecie aż 1 mld zł na zwiększenie subwencji organom prowadzącym. To zwiększenie pokrywa w opinii resortu zdecydowaną większość skutków finansowych zmian. Poza tym należy pamiętać, że znacząco wzrosły dochody własne całego podsektora samorządowego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.