Wybór Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Oświata. Podobszar: Edukacja ponadpodstawowa, specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Oświata. Podobszar: Edukacja ponadpodstawowa, specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności – link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201625

Oferty można składać do 2 września 2019 r. do godziny 14.00.