Aktualności

11 września 2019

Zakończył się cykl szkoleń na temat organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

fot. www.powiat.pszczyna.pl

15 czerwca 2018 roku przyjęto zmianę ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z dokumentem tym wiąże się konieczność wprowadzenia szeregu zmian w zakresie organizacji nieodpłatnego poradnictwa. Część z tych przepisów swoje zastosowanie będzie miało już od 1 stycznia 2020 roku. Nowe przepisy dotyczą w znacznej mierze pracowników samorządowych, którzy zostali zobowiązani do podjęcia działań, które umożliwią funkcjonowanie punktów w rozszerzonej formule. By wyjść im naprzeciw, Związek Powiatów Polskich zorganizował cykl szkoleń pod nazwą "Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

Warsztaty odbyły się w czterech lokalizacjach: w Ostrowi Mazowieckiej, Brodnicy, Pleszewie i Pszczynie. W sumie skorzystało z nich blisko 130 pracowników samorządowych.

Podczas szkoleń podejmowane były zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i – co szczególnie ważne – praktyczne. Dogłębnie omówiona została kwestia organizacji i obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Poruszone zostały też tematy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak i procedura powierzenia prowadzenia punktów. Uczestnicy poznali też specyfikę nieodpłatnego poradnictwa realizowanego na podstawie przepisów odrębnych.

Cykl szkoleń był znakomitą okazją do poznania specyfiki nowych przepisów, jak również do wymiany dotychczasowych doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.