Aktualności

12 września 2019

Kilka ważnych słów na temat finansów w JST. Jak przebiegło Ogólnopolskie Forum Skarbników?

12 września podczas Ogólnopolskiego Forum Skarbników, które odbyło się w Warszawie, uczestnicy szkolenia zaznajomieni zostali z najistotniejszymi zagadnieniami z zakresu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Sześć sesji tematycznych, w których udział wzięło blisko 50 osób, dotyczyło zarówno teoretycznego, jak i praktycznego wymiaru działalności skarbników.

Przede wszystkim uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie są obowiązki powiatów, wynikające z procesów uszczelniania podatku VAT. Teresa Krawczyk wyjaśniła między innymi nie zawsze jasne i jednoznaczne kwestie określenia płatnika oraz systemu wystawiania faktur. Przybliżona została również wiedza z zakresu nowych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego, czyli ograniczeń zatorów płatniczych - mówiła o tym Bernadeta Skóbel. Z kolei Grzegorz Kubalski podczas swojej prelekcji poruszył temat żywo interesujący uczestników, mianowicie możliwości dochodzenia świadczenia od Skarbu Państwa w ramach dotacji celowych na zadania zlecone. Osoby biorące udział w szkoleniu mogły też zapoznać się z bieżącym orzecznictwem w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym opowiedziała Monika Małowiecka. Ostatnia sesja tematyczna poświęcona była zagadnieniom prawniczym – w tym przypadku najnowszych zmian w prawie, które mają wpływ na działalność służb finansowych JST.

Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom nie tylko bazować na konkretnych przykładać działań (jak choćby w kwestiach korekt VAT), ale też poznać najnowsze przepisy odnoszące się do tematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerami wspierającymi Forum byli: Supra Brokers, Wolters Kluwer Polska oraz Infor.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieję, że Ogólnopolskie Forum Skarbników pozwoli jeszcze wydajniej zarządzać finansami danej jednostki.