Aktualności

12 września 2019

Co robić, by skutecznie się komunikować? W Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Promocji

12 września w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Promocji – szkolenie, w którym udział wzięli przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu, które należą do Związku Powiatów Polskich. Blisko 70 osób zdobywało praktyczną wiedzę o tym, jak skutecznie prowadzić działania promocyjne i komunikacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego.

Skuteczne działania komunikacyjne mogą być wdrożone wszędzie – nie są bowiem dedykowane wyłącznie miejscowościom dużym i zamożnym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak prowadzić atrakcyjną i przede wszystkim – skuteczną – działalność promocyjną, będąc małą jednostką samorządu terytorialnego i nie posiadając na te cele wielkiego budżetu. Podczas siedmiu sesji tematycznych poruszono zagadnienia zarówno praktyczne, bazujące na konkretnych przykładach, jak i prawne, dotyczące kwestii praw autorskich.

Na początku podczas prelekcji dr Krystian Dudek skupił się na rzeczy kluczowej, czyli na określeniu odbiorców i samego sposobu komunikacji. Działania promocyjne w JST to bowiem działania wielokierunkowe, wymagające przemyślanej strategii. Jakie działania podejmować, by były skuteczne? O tym uczestnicy dowiedzieli się z prelekcji dr Malwiny Rouby, która przedstawiła małe kompendium sprawdzonych pomysłów. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń związanych z konkretnymi działaniami na rzecz promocji kultury, jak akcja #wartozwiedzać w powiecie bocheńskim, a także można było dowiedzieć się, co się dzieje, gdy miasto (w tym przypadku Rybnik) zostaje gwiazdą filmową. O działaniach na linii JST-ZPP mówił z kolei Rafał Rudka. Szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Forum Promocji zakończyła niezwykle ciekawa i istotna prelekcja Patrycji Grebli-Tarasek o prawie autorskim w działaniach promocyjnych.

Wierzymy, że wspólnie spędzone szkolenie zaowocuje wieloma ciekawymi i skutecznymi działaniami promocyjnymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.