Aktualności

12 września 2019

Drogi powiatowe pod lupą. Odbyło się Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządców Dróg

12 września w ramach Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Zarządców Dróg odbyło się szkolenie, przybliżające wiele aspektów dotyczących dróg powiatowych. Z pośród wszystkich trzech bloków tematycznych tegorocznego Forum, to właśnie to dotyczące dróg zgromadziło najliczniejszą frekwencję, bo ponad 80 osób. Sześć sesji tematycznych wprowadziło uczestników w niejednokrotnie zawiłe tematy regulacji i przepisów prawnych.

Blok prelekcji otworzył Dominik Bońkowski, który przybliżył przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do dróg powiatowych. Niezwykle istotny i bardzo angażujący uczestników okazał się temat narzędzi prawnych dla zarządców dróg zaprezentowanych przez Bernadetę Skóbel. Owe narzędzia umożliwiają bowiem skuteczną egzekucję takich działań, które w odniesieniu do dróg naruszają przepisy. Perspektywa dróg oraz ich powiatowych zarządców ściśle łączy się też ze zmianami w prawie wodnym, czego dowodził w swej prelekcji Bartłomiej Zydel. Wiele procedur da się uprościć – tak jak tę dotyczącą uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych dla dróg powiatowych. Podczas wystąpienia Grzegorza Kubalskiego uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać więcej szczegółów. Podobnie rzecz miała się w odniesieniu do procedur uzyskiwania zezwoleń na wycinanie drzew z istniejących pasów drogowych.

Krótki opis bloków tematycznych dowodzi, że szkolenie było bardzo praktyczne i odnosiło się do przypadków, z którymi powiatowi zarządcy dróg mają do czynienia na co dzień. Prelekcje pozwoliły spojrzeć na dane problemy szerzej i podsunęły możliwe rozwiązania.

Partnerami wspierającymi Forum byli: Supra Brokers oraz Wolters Kluwer Polska.

Bardzo dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieję, że przekazana wiedza przełoży się na konkretne działania.