Informacja o działalności ZPP w okresie od 15 lipca do 15 września 2019 roku