Aktualności

9 października 2019

Słowniczek Wyborczy. WYBIERAMY ŚWIADOMIE - Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku

Otoczeni informacyjnym chaosem przestajemy rozumieć podstawowe zasady funkcjonowania państwa, tracimy wiedzę o zakresie kompetencji i odpowiedzialności organów sterujących życiem kraju. W skrajnych przypadkach tracimy zainteresowanie czynnym uczestnictwem w życiu publicznym.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, Partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli się zadania wprowadzenia do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych fundamentalnych pojęć i informacji. Naszym celem jest możliwie obiektywna i wszechstronna prezentacja wiedzy, która ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski.

„Przewodnik po wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku” to pierwszy krok w tym kierunku.

Przewodnik dostępny jest w wersji .pdf (poniżej), a także w wersji on-line pod adresem http://wybieramswiadomie.pl/

 


Załączniki