Aktualności

30 września 2019

Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 10

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie oznacza końca projektu PPP, a wręcz przeciwnie – i o tym jest najnowsze wydanie Biuletynu PPP. Jego temat główny stanowi zarządzanie umową o PPP. Został omówiony przykład zarządzania konkretną umową, są teksty bardziej ogólne.

Prócz wątków dotyczących właśnie zarządzania umową o PPP można w niniejszym wydaniu znaleźć tekst na temat aktualnych tendencji rozwoju globalnego rynku PPP czy też opinie na temat potencjalnych projektów PPP w sektorze sport i rekreacja.

Kilka słów do Czytelników skierował Waldemar Buda, Pełnomocnik Rządu ds. PPP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Resort inwestycji i rozwoju przygotował także materiał na temat pakietowania projektów PPP.

Nie zabrakło również relacji z bieżących wydarzeń, czyli np. tekstów opisujących wizyty studyjne czy polecających najnowsze publikacje.

Zachęcamy do sięgnięcia po Biuletyn!


Biuletyn PPP wydawany jest w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Załączniki