Aktualności

11 października 2019

Umiejętności miękkie w pracy urzędnika samorządowego

Umiejętności miękkie w pracy urzędnika samorządowego - pod takim hasłem Związek Powiatów Polskich organizuje cykl spotkań szkoleniowych dla pracowników starostw powiatowych.

Gospodarzem ostatniego był powiat wąbrzeski. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele starostwa powiatu grudziądzkiego oraz jednostek organizacyjnych obu powiatów.

Uczestnicy wraz z ekspertem ZPP rozmawiali o spotykanych w swojej pracy wyzwaniach komunikacji interpersonalnej i o jej fundamentalnym znaczeni, popełnianych najczęściej błędach oraz metodach ich unikania i poprawy relacji z współpracownikami.

Elementami szkolenia były również uwarunkowania pracy zespołowej i sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w pracy.