Aktualności

16 października 2019

Szkolenie z zakresu termomodernizacji obiektów publicznych w PPP

Pełnomocnik Rządu do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu "Termomodernizacji obiektów publicznych w PPP", które odbędzie się 28 października br., a będzie prowadzone przez praktyków dla przedstawicieli administracji oraz osób zainteresowanych tematyką PPP.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi, sala konferencyjna.

Osoby zainteresowane udziałem mogą dokonać zgłoszenia wypełniając formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona. Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu do miejsca szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, materiały szkoleniowe, wyżywienie) finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu bardzo prosimy o informację najpóźniej do dnia 23 października do godziny 15.00, na adres: marta.rudzka@miir.gov.pl

Szkolenie finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego POPT 2017-2020.