Aktualności

25 października 2019

Ochrona gruntów rolnych - bezpłatna publikacja ZPP odpowiadająca na ważne pytania

W Polsce od lat toczy się dyskusja na temat tego, na ile państwo może i powinno ingerować w sferę prawa własności poszczególnych jednostek. Kwestia ta pociąga jednak za sobą kolejną, mianowicie - jak zorganizować administrowanie danym zagadnieniem, np. jakim organom mają być przypisane poszczególne kompetencje.

W powyższy spór idealnie wpisuje się publikacja ZPP o ochronie gruntów rolnych.

Zakres tematyczny publikacji ogranicza się w głównej mierze do tematyki ochrony gruntów rolnych - autor skupia się bowiem na problemach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji przez samorząd powiatowy. Z tego powodu kwestie związane z ochroną gruntów leśnych zostały poruszone w ograniczonym zakresie. W publikacji nie zabraknie odwołań do kluczowych aktów dla stosowania ustawy o ochronie gruntów. Przedmiotem rozważań będą także inne zagadnienia związane z ochroną gruntów rolnych, np. wyniki niedawnej kontroli NIK pn. "Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej". W publikacji wykorzystane zostały najważniejsze przepisy prawa, tezy orzecznicze oraz dostępne w tym temacie materiały.

Autorem publikacji jest Bartłomiej Zydel, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.


Załączniki