Aktualności

25 października 2019

O polityce zdrowotnej wśród praktyków - echa ze spotkania GWD

fotolia.pl

Przedstawiciele kilku samorządów lokalnych - powiatów, miast na prawach powiatu i gmin, spotkali się w powiecie legionowskim, by dyskutować o zarządzaniu lokalną polityką zdrowotną. Spotkanie odbyło się jako warsztat kolejnej grupy wymiany doświadczeń analizującej świadczenie usług publicznych w szeroko rozumianym sektorze lokalnej polityki społecznej. Wcześniej spotkali się praktycy samorządowi, członkowie grup zajmujących się systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rynku pracy.

Głównym zadaniem uczestników grup jest przyjęcie opisów celów i sposobów świadczenia usług publicznych oraz dobranie wskaźników ich monitorowania, pod względem ilościowym, jakościowym, kosztowym, a także pod względem dostępności usługi dla mieszkańców. Wszystkich samorządowych uczestników grup poświęconych omawianiu zarządzania poszczególnymi usługami publicznymi łączy projekt pod nazwą System Monitorowania Usług Publicznych. Projekt ten jest realizowany przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego dwuetapowego przedsięwzięcia, którego pierwsza część zrealizowana została w ostatnich dwóch latach, jest opracowanie i publiczne udostępnienie powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. Obecny etap trwać będzie do końca września 2021 r. Źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.