Aktualności

23 października 2019

W Lublinie o rekreacji. Echa z prac GWD

21-22 października br. w Lublinie spotkali się przedstawiciele samorządów terytorialnych pracujący w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze usług: rekreacja.

Spotkanie było okazją do przedstawienia informacji o celach Systemu Monitorowania Usług Publicznych, które przedstawił członek Grupy Metodologii projektu Grzegorz Kubalski.

Następnie moderatorka GWD zaprezentowała raport otwarcia dla obszaru usług rekreacja. W dalszej części odbyła się praca warsztatowa nad oczekiwaniami dotyczącymi obszaru usług rekreacja oraz wstępna dyskusja nad fiszką obszaru tej usługi.

Głównym zadaniem uczestników grup jest przyjęcie opisów celów i sposobów świadczenia usług publicznych oraz dobranie wskaźników ich monitorowania, pod względem ilościowym, jakościowym, kosztowym, a także pod względem dostępności usługi dla mieszkańców.

W drugmin dniu odbyła się prezentacja najciekawszych obiektów sportowych miasta Lublin oraz został omówiony sposób realizacji cyklu dalszych prac Grupy Wymiany Doświadczeń.

Wszystkich samorządowych uczestników grup poświęconych omawianiu zarządzania poszczególnymi usługami publicznymi łączy projekt pod nazwą System Monitorowania Usług Publicznych.

Projekt ten jest realizowany przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego dwuetapowego przedsięwzięcia, którego pierwsza część zrealizowana została w ostatnich dwóch latach, jest opracowanie i publiczne udostępnienie powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. Obecny etap trwać będzie do końca września 2021 r. Źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.