Aktualności

30 października 2019

W Polkowicach odbyło się szkolenie z umiejętności miękkich dla urzędników

http://ujw.pl

Umiejętności miękkie w pracy urzędnika” – to tytuł szkolenia zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich i UJW, które odbyło się 29 października na terenie Uczelni Jana Wyżykowskiego.

W szkoleniu udział wzięli m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: polkowickiego, lubińskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego i konińskiego. Prelegent z ramienia ZPP, Jarosław Komża, specjalizujący się w zarządzaniu rozwojem lokalnym, polityce regionalnej, funduszach unijnych oraz budowaniu partnerstw samorządowych, poruszył zagadnienia komunikacji i komunikowania się, pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów w pracy. Uczestnicy dowiedzieli się ponadto jaki jest schemat komunikacji, kto decyduje czy komunikat jest zrozumiały oraz jakie są sposoby twórczego i skutecznego rozwiązywania zadań i problemów. Uczestnicy szkolenia, którzy brali czynny udział w dyskusji, oceniają wydarzenie jako twórcze i merytoryczne.

Udział w szkoleniu dla powiatów będących członkami Związku był bezpłatny.