Aktualności

30 października 2019

Październikowy Zespół ds. Finansów KWRiST – egzekucja po nowemu?

29 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Posiedzenie zdominowała dyskusja w ramach spraw różnych.

Wszystkie projekty z opinią pozytywną

W porządku obrad Zespołu znalazło się sześć projektów rozporządzeń:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia..

Jak wskazano w śródtytule: wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.

Sprawy różne

W sprawach różnych pojawiły się wątki pism skierowanych do resortu finansów w sprawach: rozszerzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenach wiejskich oraz dostosowania rozporządzenia w sprawie WPF oraz Aplikacji BeSTi@ do ostatniej dużej nowelizacji ustawy o finansach publicznych (rozszerzającej zakres tytułów dłużnych). W tych przypadkach pozostaje czekać na oficjalne odpowiedzi resortu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.