Aktualności

30 października 2019

Wynagrodzenia dla nauczycieli i sytuacja szpitali powiatowych na posiedzeniu Zarządu ZPP

Aktualna sytuacja finansowa samorządów powiatowych z uwzględnieniem  kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli i sytuacja w szpitalach powiatowych to główne zagadnienia poruszone podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 29 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pierwszemu posiedzeniu Zarządu ZPP po wyborach parlamentarnych przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski.

Problemy z finansowaniem oświaty

Obrady Zarządu ZPP rozpoczęły się od omówienia kwestii finansów powiatów w odniesieniu do oświaty. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem kumulacji roczników, która w naturalny sposób wymusiła zatrudnianie dodatkowej kadry nauczycielskiej. 15 października Ministerstwo Finansów przedstawiło bowiem planowane na 2020 rok roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.