Aktualności

30 października 2019

W Toruniu o polityce społecznej - prace GWD

28-29 października br. w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w obszarze usług polityka społeczna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu- Jarosława Bochenka działań podejmowanych przez tą instytucję. MOPR w Toruniu realizuje liczne projekty unijne np. aquaerobic dla seniorów, vouchery żłobkowe, warsztaty zero waste itp.

Następnie Tomasz Potkański przedstawił główne założenia i cele programu System Monitorowania Usług Publicznych.

Ostatnim punktem spotkania tego dnia, była praca merytoryczna. Moderatorka GWD zaprezentowała raport otwarcia dla obszaru usług pomoc społeczna.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w siedzibie MOPR, gdzie zaprezentowane zostały sale, w których odbywa się realizacja programów unijnych.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali nad fiszką obszaru usług pomoc społeczna oraz podjęli wstępne działania mające na celu dobranie wskaźników monitorowania poszczególnych usług.

Projekt SMUP jest realizowany przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tego dwuetapowego przedsięwzięcia, którego pierwsza część zrealizowana została w ostatnich dwóch latach, jest opracowanie i publiczne udostępnienie powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych. Obecny etap trwać będzie do końca września 2021 r. Źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.