Aktualności

20 listopada 2019

Forum Bankowo-Samorządowe, 12 grudnia br., Warszawa

Środowiska bankowe i samorządowe realizują bardzo istotne misje, często dotyczące spraw trudnych. Wspólne działanie tych dwóch środowisk i konstruktywny dialog między nimi sprzyjają wspólnemu dobru i stanowią dobrą ofertę, która może być przedstawiana regulatorom. Naprzeciw oczekiwaniom obu grup wychodzi Forum Bankowo-Samorządowe, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku w Warszawie, w Sangate Hotel Airport, przy ul. KOR 32.

Celem organizatorów Froum jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Głównymi tematami, jakie zostaną poruszone będzie stan finansów JST w kontekście dostępu do finansowania wobec ostatnich i przyszłych zmian legislacyjnych, społecznych i gospodarczych, rozwój usług dla JST w modelu „Smart Cities - better life”, oraz uwarunkowania i realność szans na boom inwestycyjny w 2020 roku. Zaprezentowany zostanie też najnowszy raport INC Rating i Związku Banków Polskich nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Do udziału w Forum zaproszeni są wszyscy samorządowcy (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz  skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej) oraz bankowcy, jak i środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Forum Bankowo-Samorządowym 2019 mogą zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wysłanie maila na adres: forumsamorzadowe@zbp.pl  w tytule wpisując "FBS2019", zaś w treści:  imię, nazwisko, instytucję, stanowisko.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6 grudnia 2019 roku.

Informacje i program dostępne są na stronie www.zbp.pl/FBS2019


Załączniki