Aktualności

25 listopada 2019

Prawo autorskie w praktyce samorządowej – kolejna publikacja ZPP

Pracownicy samorządowi w swojej codziennej pracy niejednokrotnie stykają się z zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, nie zawsze mając przy tym pełną świadomość, że ich działania przynoszą konieczność przestrzegania zasad obowiązujących na gruncie prawa autorskiego. Nie sposób wymienić wszystkie takie sytuacje.

Do działań takich z całą pewności należy zaliczyć posługiwanie się fotografiami np. z oficjalnych uroczystości państwowych, otwarcia szkoły, nowego oddziału szpitala itd. Często wydarzenia te są transmitowane zarówno w regionalnych telewizjach kablowych, jaki i na platformach internetowych typu YouTube. Zdarza się, że samorząd zleca opracowywania artystycznych melodii, które później wykorzystuje podczas organizowanych przez siebie imprez. W dobie informatyzacji samorządy prowadzą liczne strony internetowe w tym o charakterze promocyjnym, a także profile na kanałach społecznościowych typu Facebook. Nie sposób nie wspomnieć o materiałach promocyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci np. ulotek, prezentacji czy albumów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska samorządowego Związek Powiatów Polskich wydał publikację, której celem jest przybliżenie zagadnień tej gałęzi prawa, osobom które w swej codziennej pracy mają z nią styczność.

Autorką tego wydawnictwa jest Patrycja Grebla-Tarasek, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.


Załączniki