Aktualności

14 grudnia 2019

"Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego" - sesja podkarpacka

12-13 grudnia 2019 roku odbyło się robocze posiedzenie programowe odnowionej inicjatywy muzealniczej Muzea i Samorząd Terytorialny (MiST), od 2017 roku pod nazwą „Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”. Konferencja ta, mająca na celu zbudowanie i instytucjonalizację nowego ustroju muzealnictwa w Polsce, realizowana jest pod patronatem Związku Powiatów Polskich, przy programowym wsparciu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM (w osobie prof. Doroty Folgi-Januszewskiej), w otoczeniu projektu badawczego realizowanego we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, przy wsparciu doradczym polskiego ambasadora OECD w Paryżu, prof. Aleksandra Surdeja. Działania koordynuje Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie.

Grudniowe posiedzenie odbyło się na Podkarpaciu, ponieważ samorząd województwa podkarpackiego, reprezentowany przez Marszałka Władysława Ortyla, jako jedyny w Polsce przystąpił do Konferencji MiST i czynnie uczestniczy w jej pracach programowych.

Sesja podkarpacka została zatytułowana „Muzeum w przestrzeni dziedzictwa powiatu i regionu”. Obrady pierwszego dnia odbyły się w pałacu w Zarzeczu, ważnej siedzibie rodziny Dzieduszyckich, który obecnie – jako Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – jest oddziałem Muzeum w Jarosławiu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.