Aktualności

19 grudnia 2019

Konkurs "Liderzy zmian w ochronie zdrowia"

Wystartowała wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego – III edycja konkursu "Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC". Nagrodzone zostaną podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich przedstawicieli rynku zdrowia.

Na zgłoszenia swoich inicjatyw szpitale i placówki medyczne będą miały czas do 27 stycznia 2020 r.

Ten konkurs to doskonała okazja do pokazania, że w Polsce jest bardzo dużo znakomitych podmiotów i zespołów działających na rzecz poprawy doświadczeń pacjentów. W każdej z poprzednich edycji o zwycięstwo walczyło ponad 50 placówek. Jesteśmy pewni, że i tym razem będzie duże zainteresowanie i pojawią się projekty, które warto pokazać na szerszym forum i nagrodzić – mówi Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny i Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

Laureatów wyłaniają dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Warto dostrzec, docenić i rozpropagować te działania – mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Patronatu honorowego konkursowi udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Związek Powiatów Polskich. Patronat medialny sprawuje m.in. Dziennik Warto Wiedzieć.

Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone 19 marca 2020 r. podczas uroczystej gali poprzedzonej konferencją: Wspólna odpowiedzialność. Praktyczne doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań nakierowanych na wartość zdrowotną.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.liderzy-zmian.pl