Aktualności

20 grudnia 2019

Relacja z grudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 18 grudnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Obrady rozpoczęły się od kwestii prac legislacyjnych w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Strona rządowa poinformowała o podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury w dniu 13 grudnia 2019 roku. Jest to rozporządzenie podpisywane w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministrem Obrony Narodowej. Oczekuje się na podpis jedynie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wątpliwości w tej kwestii zgłosiła strona samorządowa. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę na to, że przy tak sformułowanych przepisach problemy będą musiały wystąpić. Wskazał też na konieczność nowelizacji ustawy. Deklarujemy współpracę z ministerstwem przy zredagowaniu komunikatu, który spróbuje wyjaśnić największe problemy i ujednolici praktykę w stali całego kraju – mówił Grzegorz Kubalski.

Podczas posiedzenia zaproponowano również kandydatów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do członkostwa w Radzie Dostępności. Strona samorządowa zaproponowała dwie osoby – panią Marszałek Elżbietę Polak i pana Grzegorza Szczukę z Urzędu Miasta Gdańska.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.