Aktualności

23 grudnia 2019

Związek Powiatów Polskich wśród pierwszej szóstki TOP lobbystów w Sejmie

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zajął piąte miejsce w grupie najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie RP. Wśród liderów jest także Związek Miast Polskich. Serwis Jawny Lobbing zobrazował w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce.

Serwis Jawny Lobbing zbudowany został po to, by każdy zainteresowany mógł sprawdzić, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Zdaniem jego twórców - analityków, dziennikarzy, grafików, prawników i programistów - tylko jawność tego procesu buduje zaufanie do władzy i tworzonych przepisów.

W serwisie Jawny Lobbing publikowane są informacje dotąd rozproszone i trudno dostępne. Dane serwisu pochodzą z takich źródeł jak:

  • publikowany przez MSWiA rejestr podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową,
  • wykaz prac legislacyjnych w Sejmie,
  • stenogramy posiedzeń komisji sejmowych,
  • Rządowe Centrum Legislacji,
  • sprawozdania roczne z kontaktów lobbystów zawodowych z ministerstwami i organami władzy publicznej.

Dane zostały zweryfikowane, uporządkowane i są prezentowane w postaci interaktywnych zestawień i wykresów.

Jeden z wykresów prezentowanych w serwisie - „Top 6 lobbystów w Sejmie” – pokazuje lobbystów, dla których odnotowano najwięcej obecności na posiedzeniach komisji sejmowych. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu uplasował się Związek Miast Polskich a na piątym Związek Powiatów Polskich.

Więcej na: https://jawnylobbing.pl/wykresy/