Aktualności

27 grudnia 2019

Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka w wywiadzie dla Portalu Samorządowego podsumował mijający rok

Jaki był 2019 rok dla samorządów?

- Na tle ostatnich kilku lat - dość przeciętny. Widoczne już stały się czynniki wpływające na wzrost wydatków, ale nie objawiły się one w pełni. Dzięki temu budżety zostaną wykonane na przyzwoitym poziomie, choć w zakresie chociażby nadwyżki operacyjnej - zapewne na poziomie niższym niż w roku 2018. Jednocześnie wybory parlamentarne wyhamowały gotowość do uchwalania ustaw, które mogłyby bezpośrednio ingerować w ustrój samorządu. Jeśli już to rozwiązania takie następowały pośrednio - poprzez ograniczenie swobody wydatkowej w zakresie dochodów własnych przy jednoczesnym zwiększeniu środków przekazywanych uznaniowo przez administrację rządową.

Największa porażka i największy sukces w 2019 roku?

- Z punktu widzenia powiatów za największy ich sukces należy uznać przyjęcie do szkół ponadpodstawowych tzw. podwójnego rocznika. Było to poważne wyzwanie, któremu co do zasady udało się sprostać dzięki zaangażowaniu władz poszczególnych powiatów.

Największą porażką jest utrzymywanie się problemów z organizacją publicznego transportu zbiorowego - w konsekwencji braku zdolności rządu do podjęcia racjonalnych zmian prawnych. Co gorsza - ustawa o tzw. Funduszu autobusowym została napisana na tyle źle - wbrew naszym przestrogom - że również ma problemy w zrealizowaniu celów, które legły u podstaw jej uchwalenia.

Dalsza cześć wywiadu w Portalu Samorządowym.