Aktualności

8 stycznia 2020

Bezpłatne szkolenia pt. "Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu – problemy praktyczne"

Uchwalona 19 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła odpowiedzialność administracyjną właścicieli pojazdów za ich niezarejestrowanie w odpowiednim terminie – w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo niezgłoszenie nabycia/zbycia – w przypadku pojazdu już wcześniej zarejestrowanego w Polsce. Kary administracyjne w tych sprawach ma wymierzać starosta. Niestety przepisy zostały zredagowane na tyle nieporządnie, że budzą liczne wątpliwości praktyczne – najlepszym tego dowodem jest zapowiedziany przez Ministerstwo Infrastruktury komunikat interpretacyjny mający wyjaśnić główne wątpliwości.

Związek Powiatów Polskich realizuje obecnie cykl szkoleń, których celem jest przedstawienie pracownikom wydziałów komunikacji obowiązującego stanu prawnego oraz interpretacja zagadnień budzących największe wątpliwości. Szkolenie powinno dać właściwą podstawę do stosowania przepisów w praktyce.

Warsztaty szkoleniowe odbędą się:

  • 17 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Lubinie (woj. dolnośląskie)
  • 21 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie (woj. mazowieckie)
  • 30 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (woj. podkarpackie)
  • 31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie)

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia


Załączniki