Aktualności

20 stycznia 2020

Styczniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

fotolia.pl

14 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST. Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Przedstawiciele strony samorządowej zwrócili uwagę na nieobecność przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia, do której kalendarza dostosowywany każdorazowo termin spotkania Zespołu.

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu tj. 6 lutego br., w którym na wniosek strony samorządowej ma wziąć udział Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski odbędzie się dyskusja na temat problemów szpitali w Polsce, zwłaszcza ich zadłużenia a także zamykania kolejnych oddziałów ze względu na brak lekarzy czy wysokich stawek godzinowych lekarzy. Na posiedzeniu tym zostanie ponownie poruszona kwestia pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.