Aktualności

22 stycznia 2020

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST

22 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Narodowego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W ramach spraw różnych omówiono następujące zagadnienia:

  1. Wniosek ZPP dot. uzupełnienia „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 07.2019  w sprawie wykazu czasopism naukowych.

    Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględniając wniosek Związku Powiatów Polskich, komunikatem z 18 grudnia 2019 r. uzupełnił "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, z przypisaną liczbą punktów" o czasopisma pt. "Finanse Komunalne" oraz "Samorząd terytorialny". Oba czasopisma otrzymały po 20 punktów. Stanowią one ważne źródło wiedzy dla samorządowców i naukowców zajmujących się prawem samorządu terytorialnego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.