Informacja o działalności ZPP w okresie od 4 grudnia 2019 roku do 27 stycznia 2020 roku