Aktualności

5 lutego 2020

SGH zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organów tworzących i podmiotów leczniczych

fotolia.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zapraszają na bezpłatne szkolenia dla interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących. Pierwszy cykl szkoleń odbędzie się w województwach Dolnośląskim, Śląskim i Opolskim.

Celem projektu jest zapewnienie wzrostu wiedzy i kompetencji osób wchodzących w skład interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących. W ramach szkoleń dostępnych jest sześć modułów tematycznych:

 1. Zdrowie publiczne: demografia, epidemiologia i mapy potrzeb zdrowotnych – szkolenie 3-dniowe
 2. Nadzór i kontrola zarządcza, benchmarking i raportowanie zewnętrzne – szkolenie 2-dniowe
 3. Zarządzanie strategiczne i budżetowanie – szkolenie 3-dniowe
 4. Zarządzanie finansowe i rachunek kosztów – szkolenie 3-dniowe
 5. Zarządzanie operacyjne – zarządzanie personelem i rozliczanie świadczeń medycznych – szkolenie 3-dniowe
 6. Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi – szkolenie 2-dniowe

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak budować świadomość z zakresu zarządzania w całych zespołach, co zrobić, by organ tworzący i pracownicy podmiotu leczniczego mówili jednym językiem, w jaki sposób podnieść swoje kompetencje z obszaru zarządzania i zdrowia publicznego, dowiedzieć się, jakie narzędzia zarządzania sprawdzą się przy rozwiązywaniu problemów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej
 • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia), kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe), pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych (np. koderzy, księgowi, controllerzy, specjaliści ds. zamówień publicznych)
 • pracownicy medyczni i administracyjni odpowiedzialni za organizację i realizację badań klinicznych w podmiotach leczniczych

Rekrutacja będzie odbywać się w ośmiu cyklach, w których udział wezmą przedstawiciele różnych województw:

 • cykl 1 - dolnośląskie, opolskie, śląskie,
 • cykl 2 - małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie,
 • cykl 3 - lubuskie, wielkopolskie, łódzkie,
 • cykl 4 - zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
 • cykl 5 - warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
 • cykl 6 - województwo mazowieckie oraz przedstawiciele innych województw z list rezerwowych
 • cykl 7-8 – przedstawiciele wszystkich województw z list rezerwowych utworzonych w trakcie naboru w cyklach 1-6

Terminy naboru, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: https://powerdlazdrowia.pl/