Aktualności

18 lutego 2020

„Czas na szukanie zdrowego kompromisu”. W Senacie odbyła się konferencja na temat sytuacji w szpitalach i orzeczenia TK

17 lutego w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. dotyczącego odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. To już kolejny raz, gdy podejmowana jest kwestia sytuacji szpitali powiatowych. Tym razem sprawie bliżej miała okazję się przyjrzeć Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł, że art. 59 w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny. Rząd ma 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów.

Konferencję otworzył Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. - Polska stoi samorządem, Filary nowoczesnego państwa, czyli szkolnictwo czy ochrona zdrowia są w rękach samorządów i niezrozumiałym jest dlaczego rządzący zamiast państwa w tym wspierać, to raczej kładą kolejne kłody pod nogi – mówił Marszałek. Odniósł się także do gigantycznej dotacji, jaką rząd przyznał Telewizji Polskiej, zamiast pacjentom onkologicznym. Podkreślił również, że rząd nie prowadzi żadnej generalnej polityki dotyczącej ochrony zdrowia. Marszałek zwrócił uwagę na ogrom biurokracji, która panuje w szpitalach, a którą zmuszeni są zajmować się lekarze i pielęgniarki. Zapowiedział również wolę powołania Rady do spraw zdrowia lub Stałego Zespołu przy Komisji do Spraw Zdrowia. Wspomniał też o planowanych już na marzec konferencjach – na początek ich tematyką będzie epidemiologia i demografia. Marszałek zaprosił też od razu na konferencję, która odbędzie się 11 marca br., a która organizowana jest wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i dotyczyć będzie psychiatrii dziecięcej. - Najłatwiej jest likwidować, ale likwidacje z powodów ekonomicznych to jest jedna wielka porażka – mówił Tomasz Grodzki. Zaapelował również, by ze spokojem przyjąć wyrok Trybunału i nie notować sukcesu póki sprawa nie zostanie doprowadzona do końca. Na koniec swojego przemówienia Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że odbywająca się konferencja to dopiero początek wspólnych spotkań i rozmów na temat służby zdrowia. - Pamiętajmy, że osią naszej współpracy jest pacjent. Nie da się zrobić żadnej, nawet najmniejszej reformy ochrony zdrowia bez udziału i wysłuchania opinii tych, którzy w tym biznesie pracują – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dyrektorów, administracji szpitalnych itd. Trzeba zacząć myśleć kompleksowo i jesteśmy na to gotowi – mówił Tomasz Grodzki, jednocześnie wyrażając nadzieję na obopólną współpracę.
 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.