Aktualności

28 lutego 2020

"Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe" - szkolenie w Bielsku-Białej i w Kielcach

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe", które odbędą się:

  • 12 marca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
  • 13 marca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 - uwaga: SZKOLENIE ODWOŁANE!

W ostatnich latach administracja rządowa położyła duży nacisk na kwestie związane z zapewnieniem szeroko pojętej dostępności przez cały sektor publiczny – podstawowym dokumentem programowym w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Legislacyjnym efektem tego zainteresowania było uchwalenie podstawowych dla dostępności regulacji prawnych: ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy tych ustaw nakładają obowiązki, których niezrealizowanie może się wiązać z określonymi konsekwencjami – w tym z konsekwencjami finansowymi, stąd też warto szczegółowo zapoznać się z postanowieniami tych aktów prawnych i propozycją ich interpretacji. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie przedmiotowej problematyki oraz omówienie niejasności, dzięki czemu co najmniej część wątpliwości powinna zostać rozwiana.

Dedykujemy je w szczególności sekretarzom, kierownikom wydziałów organizacyjnych, wyznaczonym już lub przyszłym koordynatorom dostępności, osobom odpowiedzialnym za prowadzenie BIP, informatykom, obsłudze prawnej.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia


Załączniki