Ogłoszenie zamówienia na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu

Informujemy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił zamówienie na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237754


Załączniki