Aktualności

13 marca 2020

Spotkanie z wiceministrem zdrowia

fotolia.pl

11 marca 2020 roku odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Rozmowa dotyczyła dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, głownie w szpitalach powiatowych. Minister Zdrowia przyjął do realizacji postulaty przekazane przez stronę samorządową.

Sytuacja w szpitalach powiatowych jest wręcz dramatyczna, a scenariusze na przyszłość nie są zadowalające. W tej jakże ważnej dla wszystkich Polaków sprawie odbyło się kilka konferencji, w tym w Senacie, podczas których prezentowane były dane finansowe zgromadzone z większości szpitali powiatowych w Polsce z lat 2015-2018. Dane zostały zebrane i zagregowane w oparciu o sprawozdania finansowe MZ-03.

Celem spotkania z Ministrem Januszem Cieszyńskim było omówienie sposobu przekazania podmiotom leczniczym środków na bieżącą działalność, w szczególności na pokrycie skutków wzrostu płacy minimalnej. Jak wskazywali reprezentanci ZPP i OZPSP bez pilnych działań w tym zakresie, w kwietniu szpitale powiatowe będą miały problem z realizacją bieżących zobowiązań, w szczególności zapłatą wynagrodzeń.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.