Aktualności

26 marca 2020

ZPP wnioskuje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmiany w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

fotolia.pl

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka zwrócił się z wnioskiem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. We wniosku została również zawarta kwestia orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zmiany proponowane we wniosku do Ministerstwa dotyczą możliwości w stanach nadzwyczajnych a także w stanie epidemii przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza miejscem zamieszczania lub pobytu osoby zainteresowanej, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności a także rezygnacji z obowiązku podpisania w takim przypadku kwestionariusza wywiadu przez zainteresowanego.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje na sytuacje, w których nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego, jednak zapisy ustawy nie odnoszą się do sytuacji kryzysowej. Jednocześnie rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego wprost wskazuje, że wywiad taki ma być przeprowadzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby. Wyjątki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom socjalnym i klientom pomocy społecznej nie są tu przewidziane.

Prezes Związku Powiatów Polskich zwrócił się też z prośbą o rozważenie zmiany §8 ust. 4 i 5 i §10 tak, by w okresie epidemii rozszerzyć możliwość sporządzenia oceny stanu zdrowia na podstawie dokumentacji medycznej, w przypadkach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wyjątek ten powinien również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Przy podejmowaniu decyzji w powyższych sprawach należy mieć na względzie, że osoby z niektórymi niepełnosprawnościami znajdują się w grupie ryzyka zachorowalności na COVID-19, natomiast lekarze – członkowie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, pracując równolegle w podmiotach leczniczych są dodatkowo narażeni na nieświadome bycie nosicielami koronawirusa.

Z pełną treścią wystąpienia można zapoznać się poniżej.


Załączniki