Aktualności

28 maja 2020

Posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dot. samorządu terytorialnego

fot. Eliza Radzikowska-Biaołobrzewska/KPRP

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste posiedzenie Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Posiedzenie otworzył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, który przypomniał liczne inicjatywy i aktywności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dotyczące samorządu terytorialnego.

Na spotkaniu reprezentowane były ogólnopolskie organizacje samorządowe, a udział w dyskusji wzięli:

  • w imieniu Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku,
  • w imieniu Związku Województw Rzeczypospolitej – Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Zarządu Związku, członek sekcji Samorząd, polityka spójności Narodowej Rady Rozwoju oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber,
  • w imieniu Związku Gmin Wiejskich RP – Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku,
  • w imieniu Związku Miast Polskich – Andrzej Porawski, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu i prezentacji swoich wystąpień przyjęli także:

  • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym,
  • Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Andrzej Porawski w krótkim wystąpieniu przypomniał historię odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. Zaznaczył, że postulat odbudowy samorządu umieszczono w programie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r. w rozdziale pod znamiennym tytułem „Samorządna Rzeczpospolita”.

Podczas spotkania przedstawiciele strony rządowej podkreślali rolę i znaczenie zaangażowania samorządu w realizację zadań publicznych. Uczestnicy dyskusji akcentowali dorobek 30 lat od restytucji samorządu terytorialnego w naszym kraju.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Na pamiątkę tego wydarzenia jest obchodzony Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Zespół ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w październiku 2017 roku. Założeniem powołania Zespołu było wsparcie samorządów, w czym istotnym narzędziem jest prezydencka inicjatywa legislacyjna. Skład Zespołu oparty jest w głównej mierze na przedstawicielach ogólnopolskich organizacji samorządowych, które reprezentowane są w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół stał się wyjątkowym miejscem debaty nad systemowymi problemami samorządów, ponieważ są w nim reprezentowane ogólnopolskie stowarzyszenia wszystkich szczebli samorządu. Praca Zespołu opiera się na zaangażowaniu ekspertów zarówno ze strony prezydenckiej, rządowej, jak i samorządowej.

Źródło: KPRP